SKVĚLÁ HUBDA NA ČTYŘECH PODIÍCH, DĚTSKÝ KOUTEK, ŽIVÉ UMĚNÍ, OHŇOVÁ SHOW A DIVADLO

TOP QUALITY MUSIC OVER 4 STAGES, WITH CHILDREN'S AREA, ART, FIRE AND THEATRE

VSTUP - Entry 300 KČ

JEDNODENNÍ VSTUPENKA 250 KČ

ONE DAY TICKET

{{ headliner.nations | join }}

ABOUT US

CZ EN

The 101 Collective in co-operation with A Maze in Tchaiovna, Galerie Cafe Loket, Prag:Matics CREW and Lazy River Hostel - Loket are pleased to announce our second official outdoor festival will be happening between 10th and 11th June 2016 in Loket, near Karlovy Vary.
101 Collective ve spolupráci s čajovnou A Maze in Tchaiovna, galerií Cafe Loket, Prag:Matics CREW a Lazy River Hostel - Loket vám s potěšením představují svůj druhý oficiální outdoorový festival, který se bude konat 10. a 11. června 2016 ve městě Loket blízko Karlových Varů.

'Meander Festival' will be full of high quality music, art, fire and theatre in the serene forested hills of Western Bohemia. There will be incredible live music, theatre, DJ's, fire dancing, stalls, art installation, fancy dress - Saturday, workshops and children's area. Festival Meander nabídne kvalitní muziku, umění, oheň a divadlo v prostředí klidných, zalesněných kopců západních Čech. Můžete se těšit na fantastickou živou hudbu, divadlo, DJ's, tanec s ohněm, stánky, umělecké instalace, neděli v maškarních kostýmech, workshopy a dětský koutek.

Independence and diversity is a fundamental part of the identity, not simply promoting one style of music, art or performance but throwing open the gates to every kind of expression and celebration, something for everybody and the freedom to enjoy it as you want to! With a sense of unity, humanity between all people. Nezávislost a rozmanitost jsou hlavní myšlenkou festivalu, nejde o pouhou podporu jednoho stylu hudby, umění nebo představení, ale o otevření dveří všem druhům projevu a oslavu, kde si každý najde to své a každý si ji užije po svém. S pocitem pospolitosti, humanity mezi všemi lidmi.

Heavily involving the local community, the festival will be a chance to experience something magical and fun with many visible influences coming from the Free Festival scene as well as British festivals such as Secret Garden Party and Shambala. Díky významnému zapojení místní komunity bude festival nabízet šanci zažít něco magického, zábavu s mnoha viditelnými vlivy pocházejícími z Free Festival scény, stejně jako britské festivaly Secret Garden Party a Shambala.

LINE UP

 {{ act.name }} ({{ act.nations | join }}) 
a také cvičení jógy, vyprávěnípříběhů, žonglování s ohněm, taneční a pohybový workshop a mnoho dalšího.
also yoga classes, story telling, fire spinning, dance and movement workshop, fire spinning workshop & much more.
See the the full listing here.
zobrazit úplný výpis zde.

FIND US

Transport to Meander Festival from Prague

Doprava na Meander Festival od Prahy

CZ EN

TRAIN

Take the Karlovy Vary train from Prague, change at Chodov (not the metro station but the town) for the local train to Loket Předměstí. This journey takes just over 3 1/2 hours. Check Here for more information.

BUS

MEANDER BUS

We would like to announce that there will be a Meander Bus this year going from Prague to Loket on Friday at 17:30 and returning on the Sunday at 14:00. Tickets are now on sale at A Maze in Tchaiovna, Muchova 4, Prague for the coach (and festival) - limited spaces are available so get them while you can!! The return trip costs 450kc, door to door.

You can also take a Student Agency Bus to Karlovy Vary then change to the local bus to Loket. This takes about 2 1/2 hours. https://jizdenky.studentagency.cz

CAR

Co-ordinates for the festival are 50.1966894N, 12.7573994E

FROM PRAGUE - Take the Karlovy Vary motorway and take the turn for Loket then follow the 209 towards the town. Once you get to the intersection at the entrance to the town, take a sharp left onto Československé Armády and head up the hill and take a right turn after about 500m. The festival will be sign posted however please be sure check the map before going and if you need to ask directions, ask for the Motocross Site.
If you are travelling by car and have a space, please post it here as there are possibly others who would like a lift.

PLEASE NOTE:

There are two towns called Loket in Czech Republic, so for those using Satnav, the festival will be held in Loket near Karlovy Vary.

VLAK

Jeďtě vlakem z Prahy na Karlovy Vary, přesedněte ve vesnici Chodov na lokálku, která Vás doveze do stanice Loket Předměstí. Cesta trvá něco přes 3,5 hodiny. Koukněte na http://jizdnirady.idnes.cz pro více informací.

BUS

MEANDER BUS

Rádi bychom oznámili, že tento rok pojede na Meander Festival autobus. Vyjíždět bude z Prahy do Lokte v pátek v 17:30 a zpět pojede v neděli 14:00. Lístky je možné zakoupit právě teď v A Maze in Tchaiovně, Muchova 4, Praha (na autobus i festival) - počet míst je omezen, kupte lístky, dokud jsou!! Zpáteční jízdenka stojí 450 Kč.

Dá se jet autobusem Student Agency do Karlových Varů a pak přesednout na místní autobus do Lokte, to trvá cca 2,5 hodiny. https://jizdenky.studentagency.cz

AUTO

GPS souřadnice festivalu jsou: 50.1966894N, 12.7573994E

OD PRAHY- Jeďte silnicí na Karlovy Vary a pak odbočte na Loket po silnici č. 209. Jakmile přijedete na křižovatku na příjezdu do vsi, zahněte ostře doleva do ul. Československé Armády, vyjeďte kopec a po cca 500 metrech zahněte doprava. Místo festivalu bude označeno šipkami, přesto se raději před jízdou poraďte s mapou. Pokud se místních budete ptát na cestu, ptejte se na místo, kde se jezdí motokros.
Pokud máte v autě volné místo a můžete někoho svézt, napište to prosím zde: Mnoho lidí jistě uvítá svezení autem.

UPOZONĚNÍ:

V České republice jsou dvě obce jménem Loket, pokud používáte navigaci, ujistěte se, že Vás směřuje do Lokte poblíž Karlových Varů!

CONTACT US

info@meanderfestival.cz

Facebook - Meander Festival 2016